2D ontwerp openbare ruimte

Bij het ontwerpen van een openbare ruimte zijn er veel zaken en belangen waar rekening mee gehouden moet worden voordat er daadwerkelijk invulling aan deze ruimte gegeven kan worden. Niet alleen de techniek is belangrijk, maar ook de invloed van de techniek op de omgeving. Het ontwerp moet aan veel maatstaven en criteria van de gebruikers én de omgeving voldoen. Buro Hoogstraat is gespecialiseerd in het inrichten en ontwerpen van plekken in de openbare ruimte met en voor de omgeving. 
 

Rioleringsontwerp

Een onderdeel van het inrichten en vormgeven van de openbare ruimte is riolering. Wij bieden ondersteuning op het gebied van riooldimensionering, rioolbeheer en/of rioolrenovatie.

Verkeerskundig ontwerp

Een ander onderdeel van het inrichten en ontwerpen van de openbare ruimte zijn de verkeerskundige ontwerpen. Van de duurzaame veilige inrichting van een straat tot een complexe rotonde voor kruisingen.

Onze kracht ligt in een interactief ontwerpproces door ontwerpers met een civieltechnische en verkeerskundige achtergrond. Verkeerskundig ontwerp volgens de actuele richtlijnen gaat bij ons hand-in-hand met een technisch kloppend en maakbaar ontwerp. Daardoor zijn wij in staat snel en doelmatig varianten uit te werken, rekening houdend met beschikbare ruimte, bestemmingsplangrenzen en bijvoorbeeld kabels en leidingen.

Tijdens het ontwerpen gebruiken wij een 3D-simulatieprogramma om ervoor te zorgen dat er na de aanleg geen verrassingen en onneembare bochten zijn gerealiseerd.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies