3D ontwerp: 3D-visualisaties en tekeningen

Visualisaties zijn een belangrijk instrument in de communicatie rond projecten. Een visualisatie geeft bedrijven, burgers en de politiek een duidelijk beeld van het project. Wij maken visualisaties in vele soorten en maten; zowel in 2D als 3D, statisch en dynamisch en van schets tot zeer gedetailleerd.

Buro Hoogstraat zet visualisaties in om een brug te slaan in de communicatie tussen technici en leken en projectteams en stakeholders.

3D Modellen

Bij complexere projecten loont het om in een begin stadium te starten met een 3D model. Het grootste voordeel van een 3D-model is de mogelijkheid om het ontwerp vanuit verschillende perspectieven te bekijken en daarmee eventuele raakvlakken inzichtelijk te maken. Dit leidt tot een beperkt aantal aanpassingen in de uitvoering, waardoor faalkosten tot een minimum worden gereduceerd. Bovendien kunnen in een 3D-model de situatietekening, doorsneden en details gekoppeld worden. Tevens kan er productie informatie aan objecten worden gekoppeld, zodat er een BIM-model ontstaat.

In samenwerking met onze opdrachtgevers worden de 3D-modellen samengevoegd om de raakvlakken tijdig te signaleren, eventueel met knelpunten controle.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies