Contract- en projectvoorbereiding

In een RAW-bestek of UAV-GC contract werken we de techniek van het ontwerp uit. Onze contracten zijn realistisch, doordacht en uitvoerbaar. Elk contract dat wordt opgesteld wordt getoetst door een ervaren directievoerder of toezichthouder. Van Buro Hoogstraat krijgt u een passend advies over de juiste contractvorm voor uw project.

Naast het techische deel van het werk dat in een contract is beschreven, kennen we ook het juridische deel van het werk. Dit wordt beschreven in de inschrijvingsleidraad. Bij aanbesteding kan de aannemer door een goed plan van aanpak op te stellen, scoren op kwaliteit. De kunst om selectieve criteria te stellen in de inschrijvingsleidraad verstaan wij. Duidelijk beschreven wensen met duidelijk beschreven scoringsmethodiek is waar wij voor staan.
 

Vraagspecificaties (UAV-GC contracten)

Van geluidswerende voorzieningen tot de reconstructie van een complete woonwijk; wij
hebben deze werken beschreven in een vraagspecificatie onder de werking van de UAV-gc 2005.

Een vraagspecificatie beschrijft het gevraagde resultaat, niet de manier waarop de aannemer de uitvoering vorm dient te geven. Een groot deel van de ontwerpvrijheid ligt  bij de uitvoerende partij. Daarbij is het belangrijk om doordachte vraagspecificaties met bijbehorende toetsings- en acceptatieplannen op te stellen. Buro Hoogstraat is hiervoor uw partner.
 

Aanbestedingsprojecten

Het ARW 2016 kent meerdere aanbestedingsprocedures. Iedere procedure kent zijn eigen te doorlopen stappen. Een openbare procedure met voorselectie- en vervolgens gunningsfase begeleiden we even makkelijk als een meervoudig onderhandse procedure. Van publicatie tot gunningsbrief en alles daartussen nemen wij graag voor u uit handen.
 

Contract en kostenmanagement

Onze contractmanagers zijn toegerust om contracten onder de werking van zowel UAV-gc 2005 als UAV 2012 strak in de hand te houden. Wij borgen namens onze opdrachtgevers dat werk wordt uitgevoerd zoals het oorspronkelijk bedoeld is.

Kostenmanagement is gedurende iedere fase van een project van hoog belang. Van budget- tot besteksraming in de voorbereiding, tot kostenbeheersing in de uitvoeringsfase; elk aspect van kostenmanagement houden wij in de hand.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies