Projectmanagement en projectleiding

Projecten in de openbare ruimte zijn vaak complex, waarbij elke keuze blijvende gevolgen heeft. Door vanaf de initiatieffase bij een project betrokken te zijn, adviseren wij onze opdrachtgevers over de te maken strategische keuzes en de communicatie met de omgeving en het bestuur. Wij bieden advies op het gebied van projectmanagement en projectleiding binnen alle facetten van de civiele techniek. Dit houdt onder andere in:

  • Aansturing van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, civiele ontwerpers en bestekschrijvers
  • Begeleiding bij de uitvoering
  • Advisering van onze opdrachtgevers
  • Communicatie met bevoegd gezag
  • Begeleiding projectfinanciën

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies