Herinrichting Centrum Zeist

40.000 m2 nieuwe infrastructuur

Dit project betreft de herinrichting van het volledige centrum van
Zeist waarbij de complete infrastructuur (ruim 40.000 m2) wordt vernieuwd.
De werkzaamheden zijn door Buro Hoogstraat en Civil Management (partners binnen DAGnl) in oktober 2016 gestart en lopen tot eind 2018 door.

De rol van Buro Hoogstraat en Civil Management

Door ons zijn / worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden
 • Uitvoeren van terreininventarisaties
 • Uitwerken van visualisaties ten behoeve van omgevingscommunicatie
 • Uitvoeren KLIC-meldingen: inventariseren knelpunten kabels en leidingen en voeren van overleg met nutsbedrijven
 • Begeleiding aanpassen nutsvoorzieningen
 • Omgevingsmanagement
 • Opstellen van ontwerpen (verhardingen, groen, etc)
 • Overleg met aannemers en leveranciers over ontwerp optimalisaties/kostenbesparingen
 • Adviseren en begeleiden bij de totstandkoming van DO en UO tekeningen
 • Uittrekken van hoeveelheden
 • Uitwerken van werkomschrijvingen
 • Coördineren en begeleiden bij de totstandkoming van (deel)opdrachten, zoals:
  • Volledige herinrichting van het bestaande maaiveld
  • Aanbrengen groenvoorzieningen
  • Aanbrengen van nutsvoorzieningen ten behoeve van de markt en evenementen
  • Slopen en leasen van een openbaar toiletgebouw
  • Slopen van bestaande luifels
  • Slopen van diverse muurtjes
  • Aanpassen van bestaande riolering
  • Aanpassen inrit parkeergarage naar een hellingbaan voor minder validen
 • Aanvragen van vergunningen
 • Overleg met bevoegde gezagen
 • Afstemming met busmaatschappij en provincie voor verplaatsen bushaltes
 • Voorbereiden en bijwonen inloopavonden voor ondernemers en omwonenden
 • Afstemming / coördinatie met groenspecialisten/aannemers ten behoeve van het kappen en planten van bomen en hagen
 • Periodiek bemannen informatiecentrum
 • Directievoering & toezicht
 • Budgetbewaking
 • Projectmanagement

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • Zeer ambitieuze planning als gevolg van politieke druk; er dient binnen een heel korte doorlooptijd in een gebied met zeer veel belanghebbenden een project gerealiseerd te worden. Hierdoor is er veel afstemming met diverse partijen nodig.
 • Overlast voor winkelend publiek en ondernemers moeten meer dan normaal tot een minimum worden beperkt zodat winkelplezier optimaal en inkomstenderving minimaal is.
 • Binnen het centrum lopen diverse andere projecten parallel aan de herinrichting. Hierdoor vergt de planning en sturing van alle in elkaar grijpende projecten veel coördinatie.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.