Hof van Saksen

600 luxe Saskische boerderijen en een havezathe

In het Drentse Nooitgedacht is in opdracht van Phanos het resort Hof van Saksen aangelegd. Architecten Cor Kalfsbeek en Piet Boon hebben ruim 600 luxe Saksische boerderijen en een moderne havezathe ontworpen die door tuinarchitect Piet Oudolf in het landschap zijn ingepast.

De rol van Buro Hoogstraat

Buro Hoogstraat is voor een periode van 4 jaar bij de realisatie betrokken geweest.

Het project hield voor Buro Hoogstraat in hoofdlijnen het volgende in:

 • Landmeten
 • Ontwerpen
 • Procesmanagement
 • Houden van toezicht op de civieltechnische en beplantingswerkzaamheden.
 • Maken van berekeningen t.a.v. de nutsvoorzieningen waaronder een reinwaterkelder en de middenspanningsruimtes.
 • Adviseren t.a.v. vergunningen.

De uitdagingen binnen het project

Uitdagingen tijdens de huidige uitvoering zijnde project:

 • Er was sprake van een korte doorlooptijd met betrekking tot raakvlakken met publiek/gasten.
 • Een aantal onderdelen waren nog niet uitgedetailleerd.
 • De raakvlakken met andere disciplines (parkeigen) zorgden voor een complex project.

Uitdagingen tijdens de realisatie van de Glijbaan:

 • De volledige fundering en technische ruimtes onder de grondwaterspiegel zorgden voor een uitdaging. Een droge bouwput was een van de vereisten.
 • In elkaar grijpende werkzaamheden van zowel de bouwer, installaties, glijbaan en op civieltechnisch vlak. Een uitdaging was de afstemming voor de opvolging van de verschillende disiciplines.
 • Ten tijde van de aanbesteding was er nog geen definitieve ontwerpen bekend inzake funderingen van de Glijbaan. Daarom was er tijdens het project veel afstemming vereist.
 • Er was sprake van een zéér strakke planning i.v.m. gewenste in gebruik name datum door de opdrachtgever.
 • Een andere uitdaging was de beperking hinder voor de parkgasten van het Hof van Saksen.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.