MJOP Wezenland/Keizer Karellaan Deventer

Reconstructie van gebiedsontsluitingsweg

Buro Hoogstraat is, via een raamcontract, de vaste adviseur van de gemeente Deventer voor de Meerjarig Onderhoudsprojecten (MJOP). Buro Hoogstraat heeft al diverse MJOP voorbereidt zoals Ceintuurbaan, Keizerstraat, Brinkgeverweg, Deltalaan, Muggeplein, Snipperlingsdijk, Oostriklaan en de Oosterwechelseweg.

Tijdens het project Wezenland/Keizer Karellaan wordt een gebiedsontsluitingsweg in Deventer gereconstrueerd. Het wegprofiel wordt hierbij aangepast naar de huidige eisen en standaarden. In de schetsontwerp en voorontwerp- fase heeft Buro Hoogstraat voor het project een tweetal rotondes, een T-splitsing en de tussen liggende wegvakken ontworpen. 

In februari 2018 is Buro Hoogstraat met haar werkzaamheden voor dit project begonnen, deze werkzaamheden lopen tot medio 2019. Zusterorganisatie Greenhouse Advies (ook onderdeel van DAGnl) heeft binnen het project diverse onderzoeken uitgevoerd en/of begeleid.

De rol van Buro Hoogstraat

In opdracht van en samenwerking met de gemeente Deventer heeft Buro Hoogstraat alle civieltechnische  ontwerpwerkzaamheden, onderzoeken en berekeningen uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Landmeetkundige werkzaamheden:
  • Volgens BGT-eisen
  • 3D scannen van markante locaties t.b.v. visualisaties
 • Terreininventarisaties
 • KLIC-meldingen: inventariseren van knelpunten kabels en leidingen en het voeren van overleg met nutsbedrijven
 • Het opstellen van SO, VO van twee varianten (verhardingen, riolering, groen, etc)
 • Het opstellen van DO ontwerpen (verhardingen, riolering, groen, etc)
 • Afstemming / coördinatie met vakspecialisten binnen de gemeente Deventer, o.a. groen, riolering, wegbeheer
 • Uittrekken van hoeveelheden
 • Het opstellen van SO en VO ramingen uitgesplitst in zes deeltrajecten en twee varianten
 • Voorbereiden en bijwonen inloopavond voor omwonenden
 • Uitwerken van visualisaties ten behoeve van omgevingscommunicatie in de vorm van;

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen binnen dit project waren o.a. de volgende:

 • Het creëren van een draagvlak voor het ontwerp bij de omgeving.
 • De afstemming met projecten die raakvlak hebben met dit project.
 • Het inpassen van een nieuw wegprofiel met behoud van de bestaande bomen.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.