Project Operahof Enschede

Fabian (Buro Hoogstraat B.V.): “Sinds 2016 zijn we als DAGnl betrokken bij het project Operahof in Enschede. Operahof is een nieuw stukje Enschede in de wijk Hogeland. Vroeger was daar de Nederlandse Reisopera gevestigd. Het oude gebouw is reeds gesloopt, de sanering is afgerond en inmiddels is begonnen met het bouwrijpmaken van het terrein voor de bouw van 43 energie neutrale en ‘groene’ woningen. Het bijzondere aan het project is dat, in het kader van duurzaamheid en circulariteit, het puin wat vrijgekomen is bij de sloop gebruikt wordt als fundatie onder de wegen. Dit project is trouwens een echte DAGnl samenwerking van de expertises landmeten, civiele techniek, asbest en bodemonderzoek en sanering.”
 
Voor dit project heeft DAGnl (De AdviesGroep Nederland) het e.e.a. in opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. uitgevoerd. Zo heeft Buro Hoogstraat de inmeting, besteksvoorberieding, verguninningen, kadastrale splitsing, directievoering en toezicht verzorgd. Greenhouse Advies heeft het verkennend onderzoek, het saneringsplan, de asbestinventarisatie, de sloopbegeleiding en de milieukundig begeleiding van de sanering verzorgd.